MENU

Ochraňuj

Nešpehuj

V Česku dvě z pěti osob v dětství čelily fyzickému, psychickému nebo sexuálnímu násilí.

Evropská komise nyní přichází s návrhem pravidel, kterými chce zabránit sexuálnímu zneužívání dětí. Ve skutečnosti to ale neřeší. Místo toho zavádí plošné šmírování vašich soukromých zpráv na komunikačních platformách a  vašich soukromých dat na úložištích, a to bez ohledu na to, zda jste podezřelí. Snadno se tak můžete dostat do hledáčku policie třeba za fotky z dovolené. To nechci dopustit.

Zapoj se i ty

ochrana dětí

Nesmyslné nabourávání soukromí a plošné šmírování veškeré osobní komunikace není vhodným řešením jak ochránit děti. Co navrhuji?

V Česku dvě z pěti osob v dětství čelily fyzickému, psychickému nebo sexuálnímu násilí. Podle odborníků jsou nejohroženější děti ve věku 3-6 let a dívky mezi 12 a 15. Ve čtyřech z pěti případů je pachatelem osoba, kterou dítě zná a věří jí. Evropská komise přichází s návrhem nových pravidel. Jako řešení sexuálního zneužívání dětí předkládá plošné šmírování veškeré komunikace a úložišť on-line. Ztráta soukromí však není řešením.

Sexuální zneužití dítěte je odporný zločin, jehož následky provázejí oběť celý život. Tomu by neměl být podroben nikdo. Místo plošného šmírování je pojďme efektivně chránit.

Děti 3–6 let
Nejohroženější
Dívky 12–15 let

V Česku dvě z pěti osob v dětství čelily fyzickému, psychickému nebo sexuálnímu násilí. Podle odborníků jsou nejohroženější děti ve věku 3-6 let a dívky mezi 12 a 15. Ve čtyřech z pěti případů je pachatelem osoba, kterou dítě zná a věří jí. Evropská komise přichází s návrhem nových pravidel. Jako řešení sexuálního zneužívání dětí předkládá plošné šmírování veškeré komunikace a úložišť on-line. Ztráta soukromí však není řešením.

Děti 3-6 let

Sexuální zneužití dítěte je odporný zločin, jehož následky provázejí oběť celý život. Tomu by neměl být podroben nikdo. Místo plošného šmírování je pojďme efektivně chránit.

Nejohroženější
Dívky 12-15 let

nešpehuj

Pojďme skutečně řešit bezpečí dětí na internetune plošně kontrolovat zprávy nás všech.
Může se zdát, že kontrola veškeré soukromé komunikace zní jako vytržená z orwellovské reality, ve skutečnosti se však jedná o návrh Evropské komise. Ta nová pravidla představuje jako boj proti sexuálnímu zneužívání dětí. Ve své současné podobě ukládají poskytovatelům chatovacích platforem a dalších služeb nové povinnosti. Podle nich budou muset kontrolovat nejen veškerou soukromou komunikaci uživatelů (e-mail, chat), ale povinnosti se vztahují například i na cloudová úložiště. Co vše má procházet kontrolou?

Sekce pro rodiče

Kybergrooming, nebo také dětský grooming, označuje jednání uživatelů internetových chatovacích platforem, kteří jej využívají k navázání úzkého důvěrného vztahu s vyhlédnutou obětí. Tu se snaží zmanipulovat a donutit k osobní schůzce. Při kybergroomingu dochází k sexuálnímu zneužití (on-line i off-line) či jinému zneužití důvěry. Obětí kybergroomingu jsou především děti. Často jde ruku v ruce s kyberšikanou.

Chci se zapojit

Právě probíhá celoevropská petice proti návrhu, podepsat ji můžete i vy!
Link na petici

Napište také europoslancům výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE), který je hlavní výborem řešícím tento návrh legislativy v Evropském parlamentu.

Javier Zarzalejos <javier.zarzalejos@europarl.europa.eu> zpravodaj za EPP Paul Tang <paul.tang@europarl.europa.eu> stínový zpravodaj za S&D Patrick Breyer <patrick.breyer@europarl.europa.eu> stínový zpravodaj za Greens/EFA Hilde Vautmans <hilde.vautmans@europarl.europa.eu> stínová zpravodajka za Renew Annalisa Tardino <annalisa.tardino@europarl.europa.eu> stínová zpravodajka za ID Vincenzo Sofo <vincenzo.sofo@europarl.europa.eu> stínový zpravodaj za ECR Cornelia Ernst <cornelia.ernst@europarl.europa.eu> stínová zpravodajka za levici v Evropském parlamentu
Napište MEP mail, pro zjednodušení jsme připravili vzor: stáhnout v pdf Poslat mail

Edukační materiály

Materiály pro děti, rodiče i školy na jednom místě